ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
HISTORIA

Hufiec ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego działa na terenie miasta Ząbki, leżacego na obrzeżach Warszawy. Nasze miasto to tzw." sypialnia Warszawy " Tylko niewielka część mieszkańców pracuje na terenie miasta. Nie ma tu wielkich zakładów produkcyjnych. Od początku istnienia borykamy się z problemem kadry instruktorskiej. W mieście nie było i nie ma szkoły średniej , co powoduje że tylko nieliczni z naszych harcerzy po ukończeniu podstawówki i gimnazjum pozostają w w naszych szeregach, są funkcyjnymi i stają się instruktorami. Jednak trwamy już prawie 35 lat i mamy nadzieję jeszcze trochę poistnieć.  
Na natych stronach chcemy zapisać naszą histrię . Trzydzieści pięć lat to kawał czasu. Niektórych z obecnych instruktorów nie mówiąc juz o harcerzach czy zuchach nie było na świecie,  gdy 1 września 1975 roku oficjalnie został utworzony Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w ZąbkachOczywiście przed rokiem 1975 w Ząbkach Harcerstwo istniało. Działały wtedy drużyny w trzech Szczepach tj. przy dwóch Szkołach Podstawowych i Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej. Szczepy te podlegały pod Hufiec Wołomin. Powstanie mniejszych Hufców takich jak Ząbki, Zielonka , Kobyłka czy Marki było wynikiem reformy struktur państwowych, w wyniku której powstało więcej województw a miasta uzyskaaly znacznie większą samodzielność. Majątek Hufca Wołomin został podzielony na nowe Hufce, mianowano  komendantów a nasz Hufiec podobnie jak sąsiedzi wcielony został do Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy. Do tego czasu  należeliśmy do Chorągwi Mazowieckiej. Pierwszym Komendantem Hufca Ząbki mianowany został Komendant Szczepu Drużyn Starszoharcerskich hm Jacek Gołczyński zatrudniony jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej. W szkołach Podstawowych  nr 1 i 2 mianowane zostały Komendantki Szczepów zatrudnione na tzw. etatch harcerskich, podobnie jak Komendant Hufca. Skutkowało to bardzo szybkim rozwojem drużyn harcerskich i zuchowych.  
Tutaj wpisz zawartość