ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
OBÓZ LETNI 2009

 O B Ó Z  L E T N I  W  P I A S U T N I E
Tegoroczny obóz letni PIASUTNO 2009 był nierozłącznie związany z odbywającym się podczas jego trwania INSTRUKTORSKIM ZLOTEM 30 - lecia nadania imienia Bohaterów Lotnictwa Polskiego naszemu Hufcowi. Uczestnicy od pierwszych dni zdobywali wiedzę o Bohaterze, przyjmowali nazwy zastępów związane z lotnictwem, wykonywali totemy i inne elementy zdobnictwa obozowego związane z tą tematyką. W ciągu zaledwie czterech dni  obóz został zorganizowany i otwarty ! Podczas pierwszego spotkania z instruktorami biorą-cymi udział w ZLOCIE zastępy przedstawiły się poprzez opowieści, piosenki, skecze i przedstawienia. Był to pokaz imponujacy ! Trudno którykolwiek zastęp wyróżniać, wszystkie były wspaniałe . W natępnych tygodniach obozu dużą atrakcją były zajęcia surwiwalowe, organizowane przez specjalistyczną firmę. Były zjazdy na linach, wspinaczki , rozpalanie ognia i inne ciekawe zajęcia.  Nikt sie nie obejrzał jak minęły trzy tygodnie obozu i trzeba było wracać do domu. Do zobaczenia na następnym obozie w 2010 roku.


 
OBÓZ LETNI 2009
OBÓZ LETNI 2010
ZLOT 30 - LECIA
ZLOT 35 - LECIA
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2009
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2010