ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
ZLOT 35 - LECIA

 

Zlot 35 - lecia był drugą dużą imprezą organizowaną przez Krąg Starszyzny Harcerskiej  F-16 . Odbył się na terenie obozu naszego Hufca w Piasutnie w dniach 9 - 11 lipca 2010. Był spełnieniem  podjętych w poprzednim roku zobowiązań i realizacją planu pracy Kręgu . Chcieliśmy uczcić 35 rocznicę powstania naszego Hufca. Tak sie pięknie złożyło, że w tym samym roku 2010 mieliśmy trzy rocznice : 600 - lecie bitwy pod Grunwaldem, 100 - lecie polskiego Harcerstwa i ta najbardziej nam bliska choś najmniejszą cyfrą reprezentowana na okolicznościowej plakietce . Ale że nie samą zabawą i imprezowaniem zajmuje się KSH, więc w trakcie Zlotu trwały zajęcia Kursu dla Zastępowych, ogniska i imprezy sportowe. Wśród tych ostatnich na szczególne wyróznienie zasługuje turniej piłki siatkowo - wodnej zorganizowany w czystych wodach jeziora Nożyce.  
OBÓZ LETNI 2009
OBÓZ LETNI 2010
ZLOT 30 - LECIA
ZLOT 35 - LECIA
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2009
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2010