ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

Podobnie jak w latach poprzednich w dniu 19 grudnia 2010 roku na terenie
Parku Miejskiego, odbyła się impreza plenerowa "Światełko Betlejemskie"
, organizowana przez Komendę Hufca ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa
Polskiego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W imprezie oprócz licznej grupy mieszkańców wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem na czele oraz proboszczowie ząbowskich Parafii. Zuchy i harcerze przekazali ogień z tradycyjnego ogniska, zapalonego od betlejemskiego płomienia mieszkańcom miasta . Soliści i grupa taneczna reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury przedstawiła program artystyczny a całość zakończono harcerskim  kręgiem.                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            

                                                                                        

                                                     


  
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE
ZIMOWISKO
NADZWYCZAJNY ZJAZD HUFCA