ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2010

Podobnie jak w latach poprzednich w dniu 19 grudnia 2010 roku na terenia Parku Miejskiego, odbyła się impreza plenerowa "Światełko Betlejemskie", organizowana przez Komendę Hufca ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W imprezie oprócz licznej grupy mieszkańców wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem  na czele oraz proboszczowie ząbowskich Parafii. Zuchy i harcerze przekazali ogień z tradycyjnego ogniska, zapalonego od betlejskiego płomienia mieszkańcom miasta . Soliści i grupa taneczna reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury przdstawiła program artystyczny a całość zakończono harcerskim Kręgiem 
OBÓZ LETNI 2009
OBÓZ LETNI 2010
ZLOT 30 - LECIA
ZLOT 35 - LECIA
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2009
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2010