ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
HISTORIA

Hufiec ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego działa na terenie miasta Ząbki, leżacego na obrzeżach Warszawy. Nasze miasto to tzw." sypialnia Warszawy " Tylko niewielka część mieszkańców pracuje na terenie miasta. Nie ma tu wielkich zakładów produkcyjnych. Od początku istnienia borykamy się z problemem kadry instruktorskiej. W mieście nie było i nie ma szkoły średniej , co powoduje że tylko nieliczni z naszych harcerzy po ukończeniu podstawówki i gimnazjum pozostają w w naszych szeregach, są funkcyjnymi i stają się instruktorami. Jednak trwamy już prawie 35 lat i mamy nadzieję jeszcze trochę poistnieć.  
Na tych stronach chcemy zapisać naszą histrię . Trzydzieści pięć lat to kawał czasu. Niektórych z obecnych instruktorów nie mówiąc juz o harcerzach czy zuchach nie było na świecie,  gdy 1 września 1975 roku oficjalnie został utworzony Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach. Oczywiście przed rokiem 1975 w Ząbkach Harcerstwo istniało. Działały wtedy drużyny w trzech Szczepach tj. przy dwóch Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 oraz przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej. Szczepy te podlegały pod Hufiec Wołomin. Działały w nich wspaniałe instruktorki nauczycielki: dh Karolina Dworakowska, Barbara Rumniak , Danuta Majtczak , Wiesława Korzeniewska i inne. Byliśmy jednak najdalej od siedziby Hufca tj. Wołomina i niewiele dobra harcerskiego do nas docierało.   Powstanie mniejszych Hufców takich jak Ząbki, Zielonka , Kobyłka czy Marki było wynikiem reformy struktur państwowych, w wyniku której powstało więcej województw a miasta uzyskaly znacznie większą samodzielność. Majątek Hufca Wołomin został podzielony na nowe Hufce, mianowano  komendantów a nasz Hufiec podobnie jak sąsiedzi wcielony został do Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy. Do tego czasu  należeliśmy do Chorągwi Mazowieckiej. Pierwszym Komendantem Hufca Ząbki mianowany został Komendant Szczepu Drużyn Starszoharcerskich phm Jacek Gołczyński, zatrudniony jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej. W szkołach Podstawowych  nr 1 i 2 mianowane zostały Komendantki Szczepów dh phm Kazimiera Kostrzewa i dh phm Alicja Romaniuk - Kłujszo, zatrudnione na tzw. etatach harcerskich, podobnie jak Komendant Hufca. Powstanie samodzielnego Hufca podniosło rangę harcerstwa ząbkowskiego. Jego przedstawiciele znależli się w strukturach zarządzających miastem, Radzie Miejskiej. Powstała Rada Przyjaciół Harcerstwa w skład której weszli radni, przedstawiciele władz miejskich, dyrektorzy zakładów pracy, szkół, przedszkoli i placówek ochrony zdrowia. Z Radą ściśle współpracowała Komenda Hufca, korzystając z jej pomocy w najprzeróżniejszych dziedzinach działalności harcerskiej.  Rada pomagała w organizacji wypoczynku delegując np. lekarzy czy pielęgniarki na obozy i zimowiska, udostępniając nieodpłatnie samochody dostawcze do transportu sprzętu i zaopatrzenia, autokary do przewozu uczestników obozów, zakupując sprzęt obozowy a nawet wyszukując wśród pracowników instruktorów pomagała Komendzie Hufca zwiększać ilość kadry instruktorskiej. Do dnia dzisiejszego są naszymi instruktorami tacy ludzie jak Krysia Zawadka, Bartek Krajewski, Marek Kuzdra, którzy trafili do naszego Hufca dzięki ówczesnemu Dyrektorowi Szpitala Drewnica - Andrzejowi Różyckiemu, który wyłowił ich spośród swoich pracowników i skontaktował z Komendanem Hufca. Dzięki zaangażowaniu ludzi wchodzących w skład RPH jeszcze dziś kilka namiotów, kanadyjek i sprzętu kuchennego zakupionych 30 lat temu,  służy harcerzom.    A legendarne już wspaniałe wyżywienie na obozach letnich, to głównie zasługa personelu kuchennego ząbkowskich przedszkoli, który niezmiennie karmi uczestników i kadrę obozów do dziś.

 

   
      
  

 

 


  
WŁADZE HUFCA
HISTORIA
NASZE IMPREZY
AKTUALNOŚCI