ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2009

 

Już czwarty raz Komenda Hufca ZHP Ząbki organizowała
wspólniez władzami miasta uroczystość symbolicznego
przekazania otrzymanego Światła Betlejemskiego, mieszkańcom naszego miasta.
Pomimo dotkliwego zimna liczna grupa harcerzy i mieszkańców zgromadziła się na terenie Parku . W imprezie uczestniczył Burmistrz naszego miesta, Proboszczowie ząbkowskich Parafii, Komendantka Hufca ZHP . We wspaniałej zimowej sceneriii harcerze rozpalili otrzymanym ogniem tradycyjne harcerskie ognisko, od którego następnie zapalali świece mieszkańców, którzy ponieśli dalej betlejemski ogień do swoich domów. Potem odbyła się harcerska Wigilia . 
OBÓZ LETNI 2009
OBÓZ LETNI 2010
ZLOT 30 - LECIA
ZLOT 35 - LECIA
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2009
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 2010