ZHP HUFIEC ZĄBKI im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
NADZWYCZAJNY ZJAZD HUFCA

24 pazdziernika 2010 roku w Hufcu naszym odbył się Nadzwyczajny Zjazd Wyborczy którego celem było dokonanie wyboru delegata   na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP. 
W lokalu Komendy Hufca przy ul. Westerplatte zebrało się 17 spośród 21 czynnych instruktorów . Obrady Zjazdu prowadziła z-ca Komendanta Hufca phm Elzbieta Klimkiewicz. Nad przebiegiem i prawidłowością Zjazdu czuwał  Delegat  Komendy Chorągwi hm Jacek Gołczyński. 
                      Zebrani instruktorzy jednogłośnie wybrali delegatką na Zjazd Chorągwi Stołecznej dh pwd Sylwię Zych, pełniącą na co dzień funkcję drużynowej 5 DH Tajemnica oraz Z-cy Komendanta Hufca.  
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE
ZIMOWISKO
NADZWYCZAJNY ZJAZD HUFCA